Medicinsk ansvarsfrämjare

På Thicktails tror vi att vi tillhandahåller milda, friska och icke-irriterande produkter för hårbotten och håret. Läs dock följande ansvarsfriskrivning:

  • Innehåll på vår webbplats tillhandahålls för allmänna informationsändamål och bör inte betraktas som medicinsk rådgivning. Produktinformation är inte avsedd att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra sjukdom.
  • Kommentarer och feedback om produkteffektivitet är baserade på kund-, personal- och familjeutlåtanden och bör inte ersättas med medicinsk vård.
  • Tjocktails ansvarar inte för någon individuell reaktion på någon speciell ingrediens. Kom ihåg att läsa våra etiketter och ingredienslistor noggrant och följa lämpliga anvisningar för användning. Om du har en specifik allergi eller känslighet, använd inte ingredienser som kan utlösa en reaktion. Ett allergipatchtest rekommenderas om det råder tvivel eller historia av hårbottenreaktioner. Avbryt användning om en reaktion inträffar.
  • Kontakta en vårdgivare om du har några frågor om ett visst hälsotillstånd.
  • Information på denna webbplats har inte utvärderats eller godkänts av Food & Drug Administration.